img2

עמדת הטענה שולחני ל-6 מכשירים בו זמנית

עמדת טעינה אלומיניום ל-6 מכשירים בו זמנית מעוצבת עם אפשרות לחלוקה לפי הצורך של החוצצים המתקן עוצב על ידי אדיר מרגליות – מנכ"ל ובעלים של חברת לוגיק פוינט בע"מ

img

לוקר הטענה שולחני ל-3 טלפונים

לוקר הטענת טלפונים שולחני, מיועד לנעילת הטלפון בזמן הטענה, מגיע עם 2 חוטי הטענה בכל תא. המתקן עוצב על ידי אדיר מרגליות – מנכ"ל ובעלים של חברת לוגיק פוינט בע"מ

7-1

שולחן טעינה עם טעינה אלחוטית

לוקר הטענת טלפונים שולחני, מיועד לנעילת הטלפון בזמן הטענה, מגיע עם 2 חוטי הטענה בכל תא. המתקן עוצב על ידי אדיר מרגליות – מנכ"ל ובעלים של חברת לוגיק פוינט בע"מ